No B.S News – Monday, Jan 9, 2023

ACE Thân mến,

Xin gửi lời chào đến từ Studio của Sean Le tại California.

https://www.youtube.com/watch?v=1wZ1IMMakrQ

Thân chúc bình an và sức khoẻ.

tuấn