Cáo phó và Chương Trình Tang Lễ của C ố Trung Tá Không Quân Trần Như Huỳnh.

Xin kính, thân chuyển đến Quý Vị, Quý NT và CH…

Đặc biệt Quý NT và CH thuộc đại Gia đình Không Lực Việt Nam Cộng Hòa..

Cáo phó và Chương Trình Tang Lễ của Cố Trung Tá Không Quân Trần Như Huỳnh.

Để Quý Vị được tường và thuận tiện Phân ưu, Thăm viếng

cùng Tiễn đưa NT Trần Như Huỳnh đến nơi an nghỉ cuối cùng..

Trân trọng..

BMH ///

Washington, D.C