Cựu Tổng Thống Donald Trump Công và Tội

Tác giả :

Đỗ Ngọc Hiển
Cựu Giáo Sư Kinh Tế
Trường Võ Bị Quốc Gia Việt Nam

BBT/BCT : Cách đây 2 năm, tác giả Đỗ Ngọc Hiển đã viêt bài “Donald Trump, Ông là Ai ? (Một góc nhìn)” đuợc đăng trên điện báo Bảo Vệ Cờ Vàng, thì hôm nay ông viết tiếp bài dưới đây về những điểm xuất chúng của vị cựu tổng thống này để quý vị đọc và hiểu rõ về tấm lòng yêu nưóc của ông.

Cựu Tổng Thống Donald Trump Công và Tội — (Tác giả : Đỗ Ngọc Hiển) (bacaytruc.com)

Cựu Tổng Thống Donald Trump Công và Tội — (Tác giả : Đỗ Ngọc Hiển)

Truong Minh Som

ba cay truc

trump2-1.jpg