Phóng Sự Cộng Đồng VCALTV “Đón Tết tại Little Saigon”

"Đón Tết tại Little Saigon"

Kính mời xem Phóng Sự Cộng Đồng của Đài VCALTV vừa thâu hình
Đề Tài: " Đón Tết tại Little Saigon"
Phạm Gia Đại (host) và ký giả Kiều Mỹ Duyên
Những hình ảnh những ngày cận Tết tại vùng Little Saigon, "Thủ Đô Người Việt Tỵ Nạn", miền nam California, Hoa Kỳ.
Phần 1: https://youtu.be/Dz6ODnmjjr8
Phần 2: https://youtu.be/Dz6ODnmjjr8

Signatures

Phạm Gia Ðại

Liên Minh Bảo Thủ Mỹ Gốc Việt

(Vietnamese American Conservative Alliance)

Trang chủ: https://freedom-vaca.org/

Trang của PGD: https://freedom-vaca.org/pham-gia-dai-video/