Chúc Tết Xuân Quý Mão

Thân chúc quý vị, thân hữu diễn đàn VACA và gia đình năm mới An Vui, Mạnh Khỏe, Hạnh Phúc, Tài Lộc, Như ý.

Signatures

Phạm Gia Ðại

Liên Minh Bảo Thủ Mỹ Gốc Việt

(Vietnamese American Conservative Alliance)

Trang chủ: https://freedom-vaca.org/

Trang của PGD: https://freedom-vaca.org/pham-gia-dai-video/

AEdFTp5nWgbuqweKgTdYMRaCFw7uD6N8n_KPfqN1uswV=s40-p-mo ReplyForward