“No B.S News” Saturday 21/1/23

ACE Thân quý,

Tại Việt Nam giây phút này đã bước qua Giao thừa, một năm "Quý Mão" với nhiều thử thách đang chờ đón, xin gửi đến quý ACE diễn đàn "No B.S News" ngày Thứ bẩy 21/1/23.

Cũng xin mời ACE đón xem chương trình Mừng Xuân 2023, do Sean Le và tuấn phụ trách, sẽ nhanh chóng xuất hiện trên Youtube.

https://www.youtube.com/watch?v=Bb42RXM5gKA

Thân chúc "Chân cứng, đá mềm" bình an và sức khoẻ đến với tất cả mọi người.

tuấn