Một số hình ảnh ghi nhận buổi Lễ Thư ợng Kỳ Tết Nguyên Đán Quý Mão 2023, tạ i Falls Church, Virginia.

BMH ///

Washington, D.C

Xin chuyển đến Quý Vị, Quý NT và CH…

Một số hình ảnh ghi nhận buổi Lễ Thượng Kỳ Tết Nguyên Đán Quý Mão 2023, tại Falls Church, Virginia.

1.- Bộ hình phóng sự do Chị Liên Phạm, là người bạn đời của cựu SVSQ Võ Bị Ngô Tùng Lương K.26, thực hiện.

Xin click vào link dưới:

https://photos.app.goo.gl/8XHVBjd3G3UC8fSR6

2.- Một số hình của Cô Lê Bích Phượng / SBTN – DC thực hiện..

Xin mời Quý Vị theo dõi để tường..

BMH ///

Washington, D.C