Lunar New Year 2023 & Flag Ceremony at Eden Center on January 22nd

Thưa quý Đồng Hương,

Xin chúc các bác, cô chú cùng anh chị em một năm mới tràn đầy hạnh phúc, dồi dào sức khỏe và bình an.

Xin mời coi bản tuyên bố (Proclamation) của Thống Đốc Glenn Youngkin về Tết năm nay:

Bản Tuyên Bố này đã được đọc bởi người Đại Diện cho Thống Đốc Youngkin là ông Harold Pyon, Deputy Commissioner of Labor and Industry, trong buổi Lễ Thượng Kỳ ở Trung Tâm Eden vào ngày Chúa Nhật vừa qua.

Kèm theo đây là một số hình ảnh và video clips của Bà Liên Phạm:

https://photos.app.goo.gl/8XHVBjd3G3UC8fSR6

Thêm một số hình ảnh khác:

Lunar New Year at Eden Center on January 22nd, 2023

mail?url=https%3A%2F%2Fs.yimg.com%2Flb%2Fbrands%2F80x80_google.png&t=1674566581&ymreqid=b70ae3a7-1906-e729-1cf0-9a000a01ea00&sig=EyMKelF4jqIy6pEyqKMV5Q--~D

Lunar New Year at Eden Center on January 22nd, 2023

29 new items · Album by AMEN Organization

Livestream video của ông Phúc Nguyễn trên Facebook.
Phillips Nguyen was live. | By Phillips | Facebook

mail?url=https%3A%2F%2Fs.yimg.com%2Fnq%2Fstorm%2Fassets%2FenhancrV2%2F23%2Flogos%2Ffacebook.png&t=1674566581&ymreqid=b70ae3a7-1906-e729-1cf0-9a000a01ea00&sig=GoibaWqogOk1Mru_JzPmCQ--~D

Phillips Nguyen was live. | By Phillips | Facebook

325 views, 17 likes, 2 loves, 1 comments, 12 shares, Facebook Watch Videos from Phillips Nguyen: Phillips Nguyen…

Trân trọng,

Đỗ Anh Tú