“No B.S News” Friday, Jan 27, 2023

Xin gửi đến ACE thân quý, diễn đàn "No B.S News" ngày Thứ sáu 27/1/23

https://www.youtube.com/watch?v=UVRxxO-HycU

Giúp tuấn cập nhật danh sách thân hữu, nếu ACE nào không muốn tiếp tục nhận diễn đàn "No B.S News" xin vui lòng gửi mail cho biết qua địa chỉ (rabienlon55) Chào tạm biệt và kính chúc an vui, sức khoẻ.

Những thân hữu tiếp tục ở lại trong danh sách, quý vị không phải làm gì cả.

Chúc bình an và sức khoẻ đến tất cả, ngày Thứ sáu cuối tuần.

tuấn