“No B.S News” Saturday, January 28, 2023

ACE thân quý,

Hãy cùng nhau tìm hiểu sức mạnh của Tổng thống Ukraine, Volodymyr Zelenskyy, ở tuổi (45), khiến cả Joe Biden (81), và Vladimir Putin (71) cùng toàn thể các nhà Lĩnh đạo khối Liên Âu quay cuồng chống đỡ, để rồi cuối cùng phải nghe lời anh "Hề" và ngoan như em bé được mẹ cho kẹo!

https://www.youtube.com/watch?v=zuPPeR17SLY

Thân chúc chiều Thứ bẩy 28/1/23 bình an trong ơn trên che chở.

tuấn