Đầu Xuân Bói Kiều

One of the fun things at the New Year is Xin Xam – either shaking the container of a hundred sticks to get 1 stick with a hidden number at the other end of the stick, or picking one, or receiving an envelope with a number inside…

That number will be associated with a short 2-verse poem, which will be our guide for the whole year.

Ngày xuân bói kiều – Làng Mai (langmai.org)

Ngày Xuân Bói Quẻ Kiều

Dạ thưa hôm nay là mồng Mười Tháng Giêng. Đầu Xuân bói Kiều để xem chúng ta có điều cần học hỏi và lấy đó làm cẩm nang sống cho một năm nhé?

Tại Tu Viện Ngày Mới Minh Ánh bốc thăm được 1 phong bì do Sư Cô Hằng Nghiêm chuẩn bị sẵn để trong 1 cái chuông thật lớn.
Và đó là câu 76 trong những câu trong thi tập nổi tiếng Kim-Vân-Kiều của thi hào Nguyễn Du.
"Lạ gì thanh khí lẽ hằng
Túc khiên đã rửa lâng lâng sạch rồi"

Giải nghĩa
Thanh khí lẽ hằng: thường thường những người có những ưa thích giống nhau thường làm bạn với nhau.
Túc khiên: tội lỗi gây ra trong kiếp trước.

Có lẽ khi hiểu được nghiệp, trong lòng thảnh thơi tự tại hơn, và vui vẻ hạnh phúc vì những thiện tri thức, những anh chị em cô dì chú bác chung quanh mình – từ gia đình Khí Công Hoàng Hạc, các em trong hội đoàn Taekwondo, các bậc cha mẹ phụ huynh…. là những người đồng chung chí hướng, có tấm lòng chân thật bác ái.
Cộng đồng Người Việt Gốc Mỹ do Minh Ánh và các thiện tri thức cùng đồng tâm xây dựng tuy nhỏ nhưng là những người phục vụ, đóng góp với cả tấm lòng vô vụ lợi, thành thật cùng chung một mục đích.

Bao nhiêu đó đủ hạnh phúc lắm rồi.

Cầu mong cho những người lầm đường lạc lối tự soi lại chính mình để không gậy chướng nghiệp và thành tâm giúp đỡ xây dựng một cộng đồng trong sạch, có chính nghĩa, và thiện lành.

Xin quý vị hãy cùng bốc một quẻ Bói Kiều đầu năm cho vui nha?

Nguyện cho tất cà thân tâm an lạc.

Facebook

Minh Anh Truong Nguyen

VACA
Liên Minh Bảo Thủ Mỹ Gốc Việt

(813) 570-0122