“No B.S News” Wednesday, Feb 1, 2023

Xin gửi đến ACE thân quý, bản tin ngày Thứ tư 1/2/23.

Chúng tôi trân trọng cảm ơn Bình luận gia Vũ Linh đã cho phép được sử dụng một phần trong bài viết tựa đề: "27/1/1973 – Hoà ước Khai tử Việt Nam Cộng Hòa" đăng trên "Diễn đàn Trái chiều".

https://www.youtube.com/watch?v=pxtnKeIm040&t=47s

Chúc bình an và sức khoẻ đến quý vị.

tuấn