Xin ký Thỉnh Nguyện Thư yêu cầu Thàn h Phố Philadelphia cho phép Cộng Đồng Việt Nam tiếp tục Thượng Quốc Kỳ Việt Nam Cộng Hòa vào ngày 30-4 hàng năm…

BMH ///

Washington, D.C

BMH ///

Washington, D.C

Kính, thân chuyển đến Quý Đồng hương, Quý Niên trưởng và Chiến hữu..

Xin vui lòng xem Thư Ngỏ của Cộng Đồng Philadelphia, và (dự luật) Bill No. 220244 của Nghị Viên Thành phố David Oh,
yêu cầu thành phố cứu xét, và biểu quyết cho phép Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Philadelphia và Phụ cận,
được tiếp tục Thượng Quốc Kỳ Việt Nam Cộng Hòa tại Tòa Đô Chính vào ngày 30 tháng 4 hàng năm..

Xin ký tên và phổ biến, và kêu gọi rộng rãi thân bằng, quyến thuộc, bạn bè cùng ủng hộ ký tên vào Thỉnh Nguyện Thư..

Xin chân thành cảm tạ Quý Đồng Hương, Quý NT và CH…

Trân trọng…

Thư Ngỏ

Kính thưa Quý đồng hương tại Philadelphia, Quý đồng hương khắp nơi trên Hoa kỳ,

Theo thông lệ từ năm 2012, Cộng Đồng Việt Nam được vinh dự Thượng Kỳ và Chào Quốc Kỳ Việt Nam Cộng Hòa tại tòa Đô Chính của thành phố Philadelphia, Cố Đô của Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ, vào ngày 30 tháng 4 hằng năm. Tuy nhiên thành phố thay đổi luật lệ không cho chúng ta thượng kỳ lá cờ Di sản và Tự do, kể từ năm nay 2023 . Do đó, Ông Nghị Viên Thành Phố Councilman David Oh đã đệ trình một Dự luật, đề nghị Hội Đồng Thành Phố biểu quyết cho phép Cộng Đồng Việt Nam được tiếp tục Thượng Kỳ Cờ Vàng như trước . Xin mời Quý Vị đọc Thỉnh Nguyện Thư dưới đây do Văn Phòng của Ông David Oh thiết lập để rõ chi tiết .

Xin vui lòng click vào link dưới đây để ký Thỉnh Nguyện Thư

https://chng.it/d5DJPjmrKD

Chúng tôi xin kính chuyển link đến quý vị đồng hương xa gần, yêu mến và quan tâm đến lá cờ Di Sản của Người Việt tị nạn, hãy chuyển tiếp, kêu gọi gia đình , bạn bè Việt cũng như Mỹ, cùng ký tên càng nhiều càng tốt để đệ trình lên Chính quyền địa phương . Mỗi một chữ ký của quý vị là tiếng nói thuyết phục Hội Đồng Thành Phố thông qua Dự luật này .

Xin thành thật cảm ơn quý vị .

Nha sĩ Lý Ngọc Ánh

Bill No. 220244: Urge City Council to allow immigrant communities to raise their own flags

Office of Councilman David Oh started this petition

On Friday, February 3rd at 10:00 a.m., the Philadelphia City Council Committee on Commerce and Economic Development will hold a virtual public hearing.
This hearing will discuss Bill No. 220244, introduced by Councilman At-Large David Oh. The purpose of this legislation is to establish uniform standards for flag raising ceremonies.
In 2023, the Vietnamese and Belarusian communities will be denied the ability to hold a flag raising ceremony of their freedom/heritage flags.
This is due to a new policy change by the Administration which states that the City of Philadelphia will only raise flags recognized by the United States Department of State.
However, the state-sponsored Vietnamese and Belarusian flags represent oppressive, authoritarian governments. Therefore, these communities raise their heritage/freedom flags which symbolize the unifying values shared by all Americans, such as democracy, liberty and freedom. Moreover, these flags have been recognized by several state and local governments.
In response to the Administration’s new policy change to only authorize flag raisings of state-sponsored flags, Councilman At-Large David Oh introduced Bill No. 220244 which would allow City Council to authorize, by resolution, the display of ceremonial flags on city flag poles as an expression of the City’s official sentiments.
A copy of the legislation can be viewed here.
Please sign this petition to urge City Council to pass this Bill and allow these immigrant communities to proudly raise their flags in the City of Philadelphia.
22 have signed. Let’s get to 100!
Thanks to your support this petition has a chance at winning! We only need 78 more signatures to reach the next goal – can you help?
Take the next step!
Report a policy violation

Bản dịch Thỉnh Nguyện Thư Việt ngữ:

Vào thứ Sáu, ngày 3 tháng 2 năm 2023 lúc 10:00 sáng, Ủy ban Thương mại và Phát triển Kinh tế của Hội đồng Thành phố Philadelphia sẽ tổ chức một phiên điều trần công khai được phát trên:

Xfinity Channel 64,
Fios Channel 40 hoặc

http://phlcouncil.com/watch-city-council/.

Phiên điều trần này sẽ thảo luận về Dự luật số 220244, do Nghị viên David Oh giới thiệu. Mục đích của dự luật này là thiết lập các tiêu chuẩn thống nhất cho các buổi lễ chào cờ.

Vào năm 2023, cộng đồng người Việt và Belarus sẽ không được tổ chức lễ kéo cờ Tự do/cờ Di sản của họ.

Điều này xẩy ra là do sự thay đổi chính sách mới của Chính quyền quy định rằng Thành phố Philadelphia sẽ chỉ giương cao những lá cờ được Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ công nhận.

Tuy nhiên, cờ Việt Nam và Belarus do nhà nước bảo trợ tượng trưng cho các chính quyền áp bức, độc tài. Do đó, những cộng đồng này giương cao lá cờ Di sản/Tự do tượng trưng cho các giá trị thống nhất được chia sẻ bởi tất cả người Mỹ, chẳng hạn như nền dân chủ và tự do. Hơn nữa, những lá cờ Di sản này đã được một số chính quyền tiểu bang Hoa Kỳ và địa phương công nhận.

Đáp lại sự thay đổi chính sách mới của Chính quyền chỉ cho phép kéo cờ của những lá cờ do Chính quyền công nhận, Nghị viên David Oh đã giới thiệu Dự luật số 220244 đề nghị Hội đồng Thành phố biểu quyết thông qua bằng nghị quyết, việc treo cờ nghi lễ trên các cột cờ của thành phố như một biểu hiện tình cảm chính thức của công dân Thành phố.

Vui lòng ký tên vào thỉnh nguyện thư để thúc giục Hội đồng Thành phố thông qua Dự luật này và cho phép các cộng đồng người nhập cư tự hào giương cao lá cờ của họ tại Thành phố Philadelphia.

Xin vui lòng click vào link dưới đây để ký Thỉnh Nguyện Thư

https://chng.it/d5DJPjmrKD