“No B.S News” Tuesday, January 31, 2023

Xin phép gửi đến ACE chương trình "No B.S News" ngày Thứ ba 31/1/23, với anh Fred Barnes, một người Mỹ đáng kính viết đôi dòng cảm nghĩ về "Hiệp định Paris 1973" …

Diễn đàn xin chân thành cảm tạ anh Fred và chị Lộc Barnes về sự giúp đỡ vô cùng quý báu.

https://www.youtube.com/watch?v=AG-A68-QHUk

Thân chúc bình an và sức khoẻ đến quý ACE.

tuấn