​*** Hội Xuân Quý Mão 2023 do Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam tại Đan Mạch tổ chức

From: Kim Pham <yellowbird>
Sent: Wednesday, February 1, 2023 at 06:05:25 AM PST

Thật là ngạc nhiên khi xem buổi khai mạc Hội Xuân Quý Mão 2023 do Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam tại Đan Mạch tổ chức lại có nhiều cờ Vàng như thế .
Ngạc nhiên là vì có các CĐCG tại hải ngoại không có giương cờ Vàng trong các buổi họp mặt đông đảo như thế nầy . Trừ một vài CĐCG khácCó lẽ Linh Muc Tuyên úy và Giáo dân là dân gốc Bắc kỳ 54 Hố Nai , Gia Kiệm…? Thi` mới giữ được truyền thống của con dân VNCH như vậy


Hoan hô CĐCG tại Đan Mạch vẫn còn giữ vững ngọn cờ Vàng VNCH trong sinh hoạt của minh.

CĐCG Cờ Vàng tại Đan Mạch cũng khá đông đảo.

Hiện tại ở hải ngoại có nhiều Linh Mục và Giáo dân được giáo dục dưới mái trường vc, đi đi về về VNcs , thăm gia đình ,lấy vợ ,lấy chồng. Họ không có khái niệm gì về lá cờ Vàng , khó cho họ khi đứng dưới là cờ Vàng xa lạ

IMG_4424.jpg

Hội Xuân Quý Mão 2023 do Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam tại Đan Mạch tổ chức

https://www.youtube.com/watch?v=Ad28SEcc6Ks&ab_channel=vinanam

https://freedom-vaca.org/