Phỏng Vấn của Sean Le ” Những Người Tù Cuối Cùng Sau Cuộc Chiến VN”

Xin mời quý vị xem chương trình LiveStream phát hình chiều nay February 01st, 2023 tại studio của Sean Le, thành phố Westminster, Quận Cam, Nam California.
Đề Tài: " Những Người Tù Cuối Cùng Sau Cuộc Chiến VN"
Sean Le (host) và Diễn Giả NV: Phạm Gia Đại (Một Trong Những Người Tù Cuối Cùng)
https://www.youtube.com/watch?v=TJxvdnRmtWA

-Bối cảnh lịch sử đưa đến mất miền Nam VN năm 1975.
-Miền Nam đắm chìm trong tăm tối sau ngày 30-4-1975. Hàng triệu quân dân cán chính VNCH vô tù cộng sản, ngoài xã hội người dân bị đầy đi vùng "kinh tế mới", mất nhà cửa ruộng vườn. Hai lần đổi tiền người dân miền Nam bị bần cùng hóa.
-Trong tù tập trung không có bản án, các viên chức sĩ quan VNCH bị đọa đầy, bỏ đói, lao động khổ sai. 20 người cuối cùng ra khỏi trại giam sau 17 năm.
TT Ronald Reagan của Hoa Kỳ đã cứu những người tù chính trị và cho họ định cư cùng gia đình qua Mỹ theo chương trình H.O (Humanitarian Operation).

Signatures

Phạm Gia Ðại

Liên Minh Bảo Thủ Mỹ Gốc Việt

(Vietnamese American Conservative Alliance)

Trang chủ: https://freedom-vaca.org/

Trang của PGD: https://freedom-vaca.org/pham-gia-dai-video/