Kính báo và kính mời tham dự chương trình tưởng niệm cố Giáo sư Nguyễn Thị Ngọc Yến

Xin chuyển và kính mời Quý Vị, Quý Niên trưởng và Chiến hữu….

Ủng hộ và tham dự buổi lễ Tưởng Niệm Cố Giáo Sư Nguyễn Thị Ngọc Yến..

Trân trọng kính mời..

BMH ///

Washington, D.C