Special Report “Kinh Tế Mỹ năm 2023 vẫn Ảm Đạm”/MĐAN: “Secrets of Successful English Learners”/THS” Lời Nói Không mất Tiền Mua”

Xin mời xem ba chương trình mời thâu tại VCALTV:
1) Special Report: "Kinh Tế Mỹ năm 2023 vẫn Ảm Đạm"
Bình Luận: Phạm Gia Đại
Special Report p1: https://youtu.be/sAhGd_D1OE4

Special Report p2: https://youtu.be/nbpOONrpF3E

2) Mạn Đàm Anh Ngữ kỳ 209: "Secrets of Successful English Learners"
Diễn Giả: Phạm Gia Đại
Mđan: https://youtu.be/NfL82p7vF2M

3) Thiên Hạ Sự kỳ 208: "Lời Nói Không mất Tiền Mua"
Ths: https://youtu.be/-uPkbyB0qBM

Signatures

Phạm Gia Ðại

Liên Minh Bảo Thủ Mỹ Gốc Việt

(Vietnamese American Conservative Alliance)

Trang chủ: https://freedom-vaca.org/

Trang của PGD: https://freedom-vaca.org/pham-gia-dai-video/