Phóng Sự Cộng Đồng: “Đầu Năm Đi Lễ Chùa”

Xin mời xem Phóng Sự Cộng Đồng thâu hình tại đài VCALTV
Đề Tài: "Đầu Năm Đi Lễ Chùa"
Phạm Gia Đại (host) và Ký Giả Kiều Mỹ Duyên
Pscđ p1: https://youtu.be/eHbgCBwkhI8
Pscđ p2: https://youtu.be/JWPxSCC4UzM

Signatures

Phạm Gia Ðại

Liên Minh Bảo Thủ Mỹ Gốc Việt

(Vietnamese American Conservative Alliance)

Trang chủ: https://freedom-vaca.org/

Trang của PGD: https://freedom-vaca.org/pham-gia-dai-video/