“No B.S News” Thứ bẩy, 4/2/23

Thân chúc ACE một ngày cuối tuần an vui bên gia đình.

https://www.youtube.com/watch?v=-_RKPnmLdtU&t=1457s

Với tất cả lòng kính trọng và quý mến.

tuấn