Bản tin và hình ảnh tường trình buổi đọc Thông Điệp Liên Bang của ông Joe Biden…

Xin chuyển đến Quý Vị, Quý NT và CH….

Bản tin và hình ảnh tường trình buổi đọc Thông Điệp Liên Bang của ông Joe Biden…

Xin mời Quý Vị theo dõi để tường và tùy nghi thẩm định..

Trân trọng..

BMH ///

Washington, D.C

** Các dân cử đảng Cộng Hòa chọc quê / boo ông Joe Biden, gọi ông ta là kẻ nói láo, Chủ tịch Hạ Viện Kevin McCarthy chỉ có nước lắc đầu, khi ông Sleepy Joe cho rằng đảng Cộng Hòa muốn loại bỏ Medicare và An Sinh Xã Hội, trong cuộc tranh đấu để giảm nợ..

** Ông Biden và đảng Cộng Hòa mâu thuẩn trong tranh luận về đề nghị cắt giảm ngân sách.

** Dân biểu Marjorie Taylor Greene (MTG) đứng dậy và gọi Biden là “ kẻ nói láo”

** Thông điệp liên bang của Biden bắt đầu với giọng điệu thân thiện, nhưng bầu không khí đã thay đổi về sau.

Republicans BOO Biden, call him a ‘liar’ and Kevin McCarthy shakes his head as President claims the GOP wants to get rid of Medicare and SocialSecurity in the debt limit fight

· Biden and Republicans got into verbal fisticuffs over proposed budget cuts

· Rep. Marjorie Taylor Greene stood up and called him a liar

· Biden’s State of the Union began on a friendly note but the mood changed

· Follow along with DailyMail.com’s live blog of the speech

PUBLISHED: 21:29 EST, 7 February 2023 | UPDATED: 22:25 EST, 7 February 2023

Xin mời xem toàn văn bản tin ở dưới:

https://www.dailymail.co.uk/news/article-11725157/Biden-stumbles-opens-State-Union.html