State of the Union Updates

BMH ///

Washington, D.C

Xin chuyển đến Quý Vị, Quý NT và CH…

Xem Tòa Bạch Ốc chuẩn bị Thông Điệp Hàng năm của Biden gởi quốc dân Hoa Kỳ..

Tối hôm nay, Thứ Ba, 7 tháng Hai, 2023, lúc 9 giờ Miền Đông ..

Đặc biệt đêm nay không có mụ phù thủy già, đứng sau lưng Biden..

Ông ta không làm đúng, hay được một phần nào, như những gì ông ta hứa…

Xin mời Quý Vị theo dõi để tường..

Trân trọng..