“Những câu chuyện ly kỳ chưa từng kể sau cuộc chiến” Sean Le Show phỏng vấn PGĐ

Xin mời xem show thứ nhì của Sean Le phỏng vấn Người Tù Cuối Cùng Pham Gia Đại

LiveStream lúc 2 pm Thứ Tư Feb. 8th, 2023 tại thành phố Westminster, Nam California.

Đề Tài: "Những câu chuyện ly kỳ chưa từng kể sau cuộc chiến"

-Về những người tù cuối cùng trong đó có 4 vị Tướng Lê Minh Đảo, Lê Văn Thân, Trần Bá Di, Đỗ Kế Giai.
-Về những nhân tài VNCH đã chết từng ngày trong tù.
https://www.youtube.com/watch?v=Rrudw93wF8w

Signatures

Phạm Gia Ðại

Liên Minh Bảo Thủ Mỹ Gốc Việt

(Vietnamese American Conservative Alliance)

Trang chủ: https://freedom-vaca.org/

Trang của PGD: https://freedom-vaca.org/pham-gia-dai-video/