“No B.S News” Thứ năm 9/2/23

Xin gửi đến ACE thân quý món quà nhỏ cho ngày Thứ năm 9/2/23

https://www.youtube.com/watch?v=GylHs2s40_Y

Thành thật xin lỗi anh Richard Diệm, ngày hôm qua gửi anh tuấn đã quên bài học. Hôm nay nhớ lại, mong anh tha thứ nhé,

Thân chúc bình an và sức khoẻ đến quý thân hữu.

tuấn