Kính, thân chúc Quý Vị, Quý Niên trưởng và Chiến hữu, có một ngày Valentine thật đặc biệt…..

BMH ///

Washington, D.C

Kính, thân chúc Quý Vị, Quý Niên trưởng và Chiến hữu, có một ngày Valentine thật đặc biệt,
vui vẻ và hạnh phúc, bên cạnh người Quý Vị hết lòng thương yêu. Thumbs up

BMH ///

Washington, D.C

** Valentine, trên quê hương yêu dấu, trong những năm, tháng dài khói lửa điêu linh – Tình yêu của những người em gái hậu phương, dành cho những Chiến Sĩ Anh Hùng của Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa…

CHO NGƯỜI VÀO CUỘC CHIẾN | PHAN TRẦN | HỒNG TRÚC – Nhạc Lính Cộng Hòa Năm Xưa |

https://www.youtube.com/watch?v=Tb2YxcxAxQA

** Valentine Bên Xứ “Tây”…

My Heart Will Go On (Live) – Céline Dion

https://www.youtube.com/watch?v=ui5x6_aI-hw&ab_channel=teamxceline

My Valentine- Martina McBride (Lyrics)

https://www.youtube.com/watch?v=80_FvNI7ZfI&ab_channel=TutorMich

HeartHeartRoseRoseHeartHeartRoseRoseHeartHeartRoseRose