Special Report “Hiểm Họa cho Hoa Kỳ về vụ Khinh Khí Cầu China”/MĐAN: “Review with to take” / THS :”Những Nhân Tài Thế Hệ Tương Lai Người Việt”

Xin mời xem ba chương trình thâu hình tuần qua tại VCALTV:
1) Special Report "Hiểm Họa cho Hoa Kỳ về vụ Khinh Khí Cầu China"
Bình Luận: Phạm Gia Đại
-Liên Hiệp Quốc: Kinh tế thế giới và Hoa Kỳ sẽ chững lại trong năm 2023
-400 thực phẩm bị thâu hồi của công ty Fresh Ideation Food Group LLC of Baltimore, MD.
-Thông Điệp Liên bang của ông Joe Biden bị la ó vì nhiều điều không đúng sự thực, không nhận trách nhiệm và đổ qua cho người tiền nhiệm.
-Mới nhiệm chức hơn một tháng, Đảng Cộng Hòa tại Hạ Viện đã làm được nhiều việc ích lợi cho người dân và ngăn chặn sự chi tiêu quá mức của Đảng Dân Chủ, trong hai năm đã chồng thêm trên 4 ngàn tỷ vào công nợ Quốc Gia.
-Khinh khí cầu của Trung Cộng bị bắn hạ là spy balloon, có thể thử nghiệm cho chiến tranh điện từ EMP- nếu xảy ra có thể hủy diệt 90% dân số Hoa Kỳ trong chốc lát, Tướng Pat Ryder.
ttps://www.youtube.com/watch?v=3mw2Q0LRwZshttps://www.youtube.com/watch?v=jMnenJbzHVU
2) Mạn Đàm Anh Ngữ kỳ 210: "REVIEW: “PHRASAL VERB WITH TO TAKE”
Diễn Giả: Phạm Gia Đại
https://www.youtube.com/watch?v=Wh3NBpjl0PI)

3) Thiên hạ Sự kỳ 209: "Những Nhân Tài Thế Hệ Tương Lai Người Việt"
Mỹ Lan (host) và NV Phạm Gia Đại
(Xin lỗi vài chỗ bị trục trặc âm thanh)

Signatures

Phạm Gia Ðại

Liên Minh Bảo Thủ Mỹ Gốc Việt

(Vietnamese American Conservative Alliance)

Trang chủ: https://freedom-vaca.org/

Trang của PGD: https://freedom-vaca.org/pham-gia-dai-video/

https://www.youtube.com/watch?v=JZ21ShfYbiI