Bài thơ cho nhóm dân chủ bên California

Fr: Lanie Nguyễn
Bài thơ hay quá 👌

On Feb 19, 2023, at 1:01 PM, Richard Nguyen via Vaca <vaca+a6a33qgx_@gaggle.email> wrote:

VACA Posts 2396 articles and 73K views. >2K views in 10 days.
Congrats to all contributors.

Chuyện di dân là con dao hai lưỡi
Cho bọn người dân chủ ở Ca Li
Dân rủ nhau nửa triệu kéo nhau về
Đất lành thuộc bên phe – người bảu thủ

Người ở lại sống cùng dân dao búa
Chuyên hiếp người cướp của – lũ gian manh
Mặc dân than – chúng tiếp tục hoành hành
Lúc sáng mắt, tanh banh đời an lạc

Cho tới khi tỉnh ra thì tan nát
Cả một nền kinh tế của Ca Li
Tiểu bang “vàng” sẽ xuống dốc thành “chì”
Vì lạm phát – tiền chi nhiều hơn nhập

Thuế phải tăng để trả tiền trợ cấp
Cho bọn người nhập lậu ở miền Nam
Bao triệu dân sẽ xuống kiếp bần hàn
Như các nước bị sang – đời cộng sản

Thức tỉnh đi – đừng theo chân Tàu Hán
Nước Mỹ giầu – tư bản một đường đi
Đừng nên theo Vẹm ở Ca Li về
Hầu thay đổi hướng đi – vùng bảo thủ

NVDL (Richard Bvuyễn)
(ngày 19 tháng 2, 2023)

On Sun, Feb 19, 2023 at 11:12 Pham Liem via Vaca <vaca+3dm2mxoh_@gaggle.email> wrote:

Gọi là bỏ phiếu bằng chân nói nghe sướng miệng nhưng phân tích dài hạn thì hại nhiều hơn lợi cho phía chuộng tự do và trọng Hiến Pháp vì tiểu bang mất dân lại càng độc đảng chuyên chế trong bầu cử trong khi đó tiểu bang hay thành phố có thêm dân lại bị nhiễm vi trùng cấp tiến do khối cử tri mới có vài thói quen bỏ phiếu theo khuynh hướng tai hại cũ. Ngày xưa các thành phố Seattle và Portland thanh bình hiền hòa và an ninh nhưng qua thập niên 1990s nhiều cư dân Los Angeles di cư lên đó để tránh nạn gang warfare và racial violence; các phụ huynh ấy không ngờ con cái họ đã nhập gang (Bloods hoặc Crips) và không mấy chốc hai thành phố nói trên bắt đầu xuống dốc rồi kéo cả hai tiểu bang Washington và Oregon thành độc đảng như LA và California. Hiện tượng tương tự đang xãy ra ở thành phố đẹp đẽ Austin, TX và hiễn nhiên ở tiểu bang Arizona do di dân từ California. Florida nên cảnh giác.Ngày xưa thời VN Quốc Gia (1945-1954) cụ Trần Trọng Kim trong sách Quốc Văn Giáo Khoa Thư có câu chuyện Chính Sách Hà Khắc Hại Hơn Là Hổ khá hay nhưng nhiều thầy giáo không dám đọc và rất ít học sinh cấp tiểu học hiểu được. Đáng tiếc.
PHL

https://www.thegatewaypundit.com/2023/02/report-california-lost-half-million-residents-just-two-years/

Half a Million Residents Have Fled California in Just Two Years
Wannabe POTUS Gavin Newsom has been spending a lot of time fake campaigning against a so far non-existent opponent in Florida. Newsom has been touting California as the true “freedom” state (please control your laughter), inviting Americans to move to the Golden State for wonderful amenities like abortion on-demand up until the moment of birth and state-funded transgender surgeries.
Unfortunately for Newsom’s phantom presidential campaign, the stats don’t match the drapes.

Recent census statistics reveal that California has lost more than 500,000 residents over the last two years. That’s 143,000 more people than New York state lost during the same period. Both states have seen massive migrations to red states like Utah, Texas and Florida. In fact, between 2020 and 2022 Texas gained around 700,000 residents, and Florida welcomed nearly 900,000 new residents.

Here’s more from the LA Times via MSN:

The population decrease was second only to New York, which lost about 15,000 more people than California, census data show.

Diem ‘Richard’ Nguyen
Liên Minh Bảo Thủ Mỹ Gốc Việt
Vietnamese American Conservative Alliance (VACA)

https://freedom-vaca.org/