Health Messages Briefing 2/17/2023 – Changes to SNAP Benefits // Wave of Seasonal Stomach Bugs Now Underway

Xin chuyển đến Quý Vị, Quý NT và CH….

Đặc biệt Quý Vị đang cư ngụ tại quận Fairfax, Virginia..

Một vài tin tức liên quan đến đời sống, nhu cầu y tế, và quyền lợi của Quý Vị..

Xin mời xem và phổ biến rộng rãi cho những vị ít dùng internet..

Trân trọng..

BMH ///

Washington, D.C

Quận Fairfax, Virginia, thông báo chấm dứt tình trạng báo động khẩn cấp Covid-19,

kể từ ngày 1 tháng 3, 2023

Xin mời Quý Vị theo dõi thông báo chi tiết ở dưới, để tường..