Amazon cho thiết lập một chương trình bán thuốc (generic drug) đến tận nhà

‘vi nguyen’ via Toronto medical group

Mời Ăn Thử Thịt Chó Ở Toronto

Toronto: Trong hôm thứ năm ngày 4 tháng 8, một công ty bán thịt
chó ở Canada có tên là “Elwood’s Organic Dog Meat” đã thiết lập
một lều ngay trong công viên Christie Pits ở thành phố Toronto, và
mời những người qua lại ăn thử thịt chó.

Theo những người chào hàng thì đây là thịt chó đem đến từ miền
Bắc Cực Labrador.
Những nhân viên chào hàng của công ty bán thịt chó này, đã mời
và nhiều người đã ăn thử món thịt chó đến từ Labrador.

Nhân viên chào hàng cũng nói là những con chó được làm thịt là
những con chó được thả chạy tự do trong vườn, không cho ăn
những chất hóa học và là từ những con chó được nuôi với mục
đích cung cấp thực phẩm cho người, chứ không phải chó kiểng,
hay chó hoang..

ĐEM CON BỎ CHỢ: Chính Quyền Thành Phố
New York Chở Di Dân Bất Hợp Pháp Đến Biên
Giới Canada!

New York: Theo bản tin của báo Daily Mail phổ biến trong hôm thứ
hai ngày 6 tháng 2, thì chính quyền thành phố New York đang có
những nỗ lực chuyển những Nhập cư bất hợp pháp đang sống trong
thành phố này, đến biên giới Hoa Kỳ và Canada, để những Nhập cư
này có thể sang Nhập cư bất hợp pháp ở Canada một cách dễ dàng.

Hiện nay chính quyền thành phố New York, đã có những chương trình
đưa những Nhập cư bất hợp pháp đến biên giới, và chỉ cho họ cách
qua xin tỵ nạn ở Canada.

Phần đông những Nhập cư này là những Nhập cư bất hợp pháp, đến
các tiểu bang Texas và Florida qua ngã biên giới Mễ Tây Cơ.

Theo những tin tức loan báo thì các vệ binh quốc gia trấn đóng ở
tiểu bang New York, đã được lệnh cho vé xe bus chạy đến đường
Roxham, để các Nhập cư bất hợp pháp này có thể xin qua Canada
tỵ nạn, đỡ được gánh nặng cho chính quyền Hoa kỳ.

Cho tới nay, người ta vẫn chưa thấy Mỹ có những biện pháp nào để
ngăn chận số lượng Nhập cư bất hợp pháp vào Mỹ một nhiều…

Mua Thuốc Viagra Thả Cửa Mà Chỉ Tốn 5 Mỹ Kim
Một Tháng

Seattle: Theo những tin tức loan báo hôm thứ tư ngày 25 tháng 1,
công ty Amazon cho thiết lập một chương trình bán thuốc gốc
( generic drug) cho những người có thẻ hội viên Prime ở Hoa Kỳ,
với lệ phí chỉ đóng thêm $5 một tháng.

Nguyệt liễm của những người Mỹ là hội viên của nhóm Prime của
công ty Amazon là $14.99 một tháng, và phải đóng niêm liễm
$ $139 một năm.

Công ty Amazon thiết lập nhóm Prime ở nhiều quốc gia trên thế
giới, gồm cả Canada, nhưng chỉ những hội viên Hoa Kỳ mới có
thể sữ dụng chương trình cung cấp thuốc gốc này.

Những hội viên Prime đóng thêm $5 sẽ được cung cấp thuốc gốc
đến tận nhà, sau khi có toa mua thuốc từ các bác sĩ gia đình, với
trên 55 loại thuốc khác nhau, trị 80 chứng bệnh thông thường.

Những loại thuốc trị các bệnh thông thường được công ty Amazon
cung cấp gồm cả thuốc trị bệnh cao máu, thuốc trị bệnh tiểu
đường, thuốc trụ sinh amoxicillin, và thuốc sildenafil trị bệnh liệt
dương.

Thuốc sildenafil là thuốc gốc của những loại thuốc trị bệnh liệt
dương nổi tiếng như Viagra.

Như thế với $5 tiền lệ phí phải đóng thêm, hội viên nhóm Prime
ở Hoa Kỳ có thể mua thả dàn thuốc viagra, với điều kiện là có
toa bác sĩ.
Công ty Amazon hiện đang bành trướng sang lãnh vực y tế với
việc thiết lập hệ thống y viện trên mạng Amazon Clinic.

R.7a39c9941a5f5b7cb6bb4a202d61b03e?rik=2AydpkQsw%2brCFg&pid=ImgRaw&r=0