Ca Dao Việt Cộng Hay Hết Cở ! – Khuyết Danh

3%20chu%CC%81%20be%CC%81%20c%C6%B0%C6%A1%CC%80i.png

Hôm qua Đảng hứa quyết lòng:

Cái kim sợi chỉ, Đảng không tơ hào.

Hôm nay ma quỷ ập vào

Cái kim để lại, bạc vàng cào đi.

Dân khờ trố mắt xầm xì:

Hôm tê giải phóng, bữa ni côn đồ

Đảng rằng: "Đảng có dối chi,

Vàng bạc quý giá, báu gì kim may"

Luôn luôn hãy nhớ câu này

Cướp đêm là giặc, cướp ngày là quan.

Ngày đi: Ðảng gọi Việt gian

Ngày về: Ðảng lại chuyển sang Việt kiều

Chưa đi: phản động trăm chiều

Ði rồi: thành khúc ruột yêu ngàn trùng

Trốn đi: Ðảng bắt đến cùng

Trở về: mời gọi, săn lùng Đô la

Việt Minh, Việt Cộng, Việt kiều

Trong ba Việt ấy, Đảng yêu Việt nào

Việt Minh tuổi đã khá cao

Việt Cộng ốm yếu xanh xao gầy mòn

Việt Kiều tuổi hãy còn non

Đảng yêu, Đảng quý như con đầu lòng

Ngày xưa: chửi Mỹ hơn người

Ngày nay: nịnh Mỹ hơn mười lần xưa

Ngày xưa: đánh Mỹ không chừa

Ngày nay: con cái lại lùa sang đây

Ngày xưa: Mỹ xấu, Ðảng hay

Ngày nay: Ðảng ngửa hai tay xin tiền!

Hồ tặc chết phải giờ trùng

Nên bầy con cháu dở khùng dở điên

Người tỉnh thì đã vượt biên

Những thằng ở lại nửa điên nửa khùng.

Rắn đâu có đẻ ra Rồng

Mặt Trận Giải Phóng là dòng cộng nô

đâu có đẻ ra

Mặt Trận Giải Phóng chỉ là cộng nô

Phong lan, phong chức, phong bì

Trong ba thứ ấy, thứ gì quý hơn?

Phong lan ngắm mãi cũng buồn

Phong chức thì phải cúi luồn vào ra

Chỉ còn cái phong thứ ba

Mở ra thơm nức, cả nhà cùng vui.

Thank cha, thank mẹ, thank gì ?

Hễ có phong bì thì nó thank you

Thi đua làm việc bằng hai

Để cho cán bộ mua đài, mua xe

Thi đua làm việc bằng ba

Để cho cán bộ xây nhà lát sân

Công nhân, vợ ốm, con côi

Lãnh đạo nhà gác, xe hơi bộn bề

Bao giờ cho hết trò hề?

Lương chồng, lương vợ, lương con

Đi ba buổi chợ chỉ còn lương tâm

Lương tâm đem chặt ra hầm

Với rau muống luộc khen thầm là ngon.

Trăm năm bia đá cũng mòn

Bia chai cũng vỡ, chỉ còn bia ôm.

Thầy giáo, lương lãnh ba đồng

Làm sao sống nổi mà không đi thồ

Nhiều thầy phải đạp xích lô

Làm sao xây dựng tiền đồ học sinh?

Cô giáo phải bán bia ôm

Ôm phải học trò, ăn nói sao đây

Dân đói mà đảng thì no

Sức đâu ủng hộ, hoan hô suốt ngày

Đảng béo mà dân thì gầy

Độn bắp, độn sắn biết ngày nào thôi?

Nhân dân thì chẳng cần lo

Nhà nước lo sẵn bo bo mỗi ngày

Hãy chăm tay cấy tay cầy

Nhịn ăn nhịn mặc chờ ngày vinh quang

Nhà ai giàu bằng nhà cán bộ?

Hộ nào sang bằng hộ đảng viên?

Dân tình thất đảo bát điên

Đảng viên mặc sức vung tiền vui chơi.

Ai về qua tỉnh Nam Hà

Xem lũ đầy tớ xây nhà bê tông.

Tớ ơi, mày có biết không?

Chúng ông làm chủ mà không bằng mày!

Một thằng lên vũ trụ (Phạm Tuân)

Trăm thằng đi Mút Cu (Moscow)

Nghìn thằng chè chén lu bù

Để dân chịu đói thò cu ra ngoài

Nhân dân thiếu gạo thiếu mì

Mày vào vũ trụ làm gì hở Tuân?

Ai lên vũ trụ thì lên

Còn tôi ở lại ghi tên mua mì

NPN <còn tiếp>

https://freedom-vaca.org/