“No B.S News” Thứ hai 20/2/23

Thân chào ACE ngày Thứ hai 20/2/23.

https://www.youtube.com/watch?v=SuDZUEB8MZA&t=953s

Cầu mong sức khoẻ và bình an luôn ở cùng ACE.
tuấn