Đá Gà trong thơ chữ Quốc ngữ

Hai sirs không có sống ở Lục Tỉnh nhiều, thường ở Sài Gòn và Đà Lạt nên không biết và hiểu Đá Gà. Thật ra Đá Gà đã có lịch sử từ lâu ở Bắc Hà trong Hịch Tướng Sĩ của Trần Hưng Đạo. Đá Gà thịnh hành ở Nam Hà nhất là Nam Kỳ (ngày nay gọi là Nam Bộ) từ đầu thế kỷ 19 từ Tả quân Lê Văn Duyệt.

Thi văn chữ Quốc ngữ có viết về Đá Gà. Qua thơ chữ Quốc ngữ, chúng ta thấy mô tả trung thực chi tiết và tâm tình của thi nhân về Đá Gà.

Xin gởi lại bài này trong phanthuonghai.com

Thân kính

Hải

http://phanthuonghai.com/Documents/tho%20van/doc%20tho%20kim%20van/da%20ga%20trong%20tho%20chu%20quoc%20ngu.pdf

phanthuonghai

Enter Your Website Description Here

da ga trong tho chu quoc ngu.pdf