“No B.S News” Thứ sáu 24/2/23

Thân chúc ACE một ngày Thứ sáu cuối tuần vui vẻ, TGIF (Thanks God is Friday) Riêng với quý khán thính giả tại Việt Nam, cầu xin bình an và sức khoẻ ở cùng ACE.

https://www.youtube.com/watch?v=IqmrVZfV01s

tuấn,