Vẻ Vang Cộng Đồng Người Việt Qu ốc Gia / Cuộc giải phẩu ghép tim do một Giáo Sư / Bác Sĩ Giải Phẩu Tim người Việt Nam đảm trách….

BMH ///

Washington, D.C

Vẻ Vang Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia

Inside the OR: Heart Transplant / Trong phòng Giải Phẫu – Cuộc Giải Phẫu Ghép / Thay Tim

Xin kính thân chuyển đến Quý Vị, Quý Niên trưởng và Chiến hữu,

Một video clip đặc biệt, ghi nhận trong phòng mổ : Cuộc giải phẫu ghép tim do một Giáo Sư / Bác Sĩ Giải Phẫu Tim,
người Việt Nam đảm trách: Bác Sĩ Phạm Đức Thịnh ( Đại Học Y Khoa Chicago).

Video clip này do Bác Sĩ Nguyễn Lãng Uyên, Y Sĩ Thiếu Tá Phi Hành / Không Quân Việt Nam Cộng Hòa chuyển đến.

** BS Phạm Đức Thịnh là con của Giáo Sư Toán Phạm Đức Liên (Đại học North Carolina),
một đồng môn CVA 59 của BS Nguyễn Lãng Uyên.

Xin mời Quý Vị theo dõi..một lần cho biết và thán phục..Thumbs up

BMH ///

Washington, D.C

Inside the OR: Heart Transplant / Trong phòng Giải Phẫu – Cuộc Giải Phẫu Ghép / Thay Tim

Xin click vào link dưới:

https://www.youtube.com/watch?v=kX-rqg8cjIY&ab_channel=NorthwesternMedicine

https://youtu.be/kX-rqg8cjIY