Recent news for reading (Feb 28, 2023)

Democrats Introduce Bill to Ban Donald Trump, Real Reason Dems ‘Win’ All of Arizona’s Elections

Democrats Try to Ban Trump from the Capitol & Fox News Endorses DeSantis
Democrats Prove How Scared They Are of Donald Trump Winning 2024 with New Bill Banning Him

President Donald Trump Unveils Plan for ‘Pro-American’ Trade Policy Aimed at Independence from China

TT.Donald Trump tiết lộ kế hoạch cho chính sách thương mại ‘thân Mỹ’ nhằm giành độc lập khỏi Trung Cộng

♦️House Oversight Committee Demands Treasury Testify About Withholding ‘Suspicious’ Biden Family Bank Reports

Ủy ban Giám sát Hạ viện yêu cầu Bộ Tài chính làm chứng về việc giữ lại Báo cáo Ngân hàng ‘đáng nghi ngờ’ của Gia đình Biden

♦️‘Chemical Bronchitis’? East Palestine Residents Experiencing Painful Breathing, Rashes, Weakness

‘Viêm phế quản do hóa chất’? Cư dân Đông Palestine có triệu chứng thở đau đớn, phát ban, suy nhược

♦️Canada bans TikTok from government devices citing security risks

Canada cấm TikTok khỏi các thiết bị của chính phủ với lý do rủi ro bảo mật

♦️WSJ: U.S. Energy Department Report Says Lab Leak Most Likely Source of Global Coronavirus Pandemic
WALL STREET JOURNAL: Báo cáo của Bộ Năng lượng Hoa Kỳ cho biết Rò rỉ Phòng thí nghiệm Rất có thể là Nguồn gốc của Đại dịch Coronavirus Toàn cầu

https://freedom-vaca.org/