Tin buồn: NT Đại Tá Đỗ Ngọc Nhận từ trần…

Tin Buồn

Xin chuyển đến Quý Vị, Quý NT và CH….
Để tường…

Chúng tôi vừa nhận được tin:

NIÊN TRƯỞNG ĐỖ NGỌC NHẬN K.3 TVBQGVN

CỰU ĐẠI TÁ CHT TVBQGVN ĐÃ QUA ĐỜI

LÚC 4:00 GIỜ SÁNG NGÀY MÙNG 3 THÁNG 3/2023
TẠI SAN ANTONIO

Tin buồn:

Anh Đỗ Ngọc Nhận đã qua đời sáng nay lúc 4:00am giờ San Antonio.

Xin cầu nguyện cho linh hồn Giacobe Đỗ Ngọc Nhận.

Trần Q Minh (Hồng) B23

BMH ///

Washington, D.C