Tiễn Đưa Thiếu Tá TQLCVN Trần Văn Nuôi

Tin buồn

Xin kính, thân chuyển đến Quý Vị, Quý NT và CH….

NT Thiếu Tá Thủy Quân Lục Chiến / Việt Nam Cộng Hòa: Trần Văn Nuôi,

Đã vĩnh viễn giã từ Gia đình, Thân bằng Quyến thuộc và Đồng đội..

Tin mới nhận từ Mũ Xanh Lê Đình Đơn,

Hội trưởng Hội Thủy Quân Lục Chiến Việt Nam / Đông Bắc Hoa Kỳ.

Xin mời Quý Vị, Quý NT và CH theo dõi để tường…

Trân trọng..

BMH ///

Washington, D.C