Cáo Phó và Chương Trình Tang Lễ của NT Mũ Xanh Thiếu Tá Trần Văn Nuôi & Cáo Phó và Chương Trình Tang Lễ của Bà Nguyễn Xuân Vân..

Xin chuyển đến Quý Vị, Quý NT và CH….

1.- Cáo Phó và Chương Trình Tang Lễ của NT Mũ Xanh Thiếu Tá Trần Văn Nuôi..

2.- Cáo Phó và Chương Trình Tang Lễ của Bà Nguyễn Xuân Vân,
hiền thê của Ông Nguyễn Xuân Vân, Hội trưởng, Hội Đồng Hương Quảng Trị vùng HTĐ và Phụ cận..

Xin mời Quý Vị theo dõi để tường,
cùng thuận tiện Phân ưu, Thăm viếng, và Tiễn đưa người quá cố đến nơi an nghỉ cuối cùng..

Trân trọng..

BMH ///

Washington, D.C