Cúm Chệt vaccine vô dụng – Trò lừa đảo của bọn Dân Chủ và công ty chế thuốc

Kính mời quý vị theo dõi chương trình quan trọng có liên quan đến sức khoẻ và sinh mạng của chúng ta và toàn thế giới:

https://www.youtube.com/watch?v=-zbS6RNJBOI

#BÀI 27:#PHONGTHUNGUYEN#BILL GATES NÓI GÌ VỀ VACCINE.

Vua vaccine Bill Gates đã nói gì về vaccine?

We also need to fix the 3 problems of covid-19 vaccines

The current vaccines:

1. Are not infection blocking.

2. They are not broad, so new variants come up & you lose protection.

3. They have a very short duration particularly for old people.

https://freedom-vaca.org/