“No B.S News” Thứ tư 8/3/23

Thân chúc ACE một ngày Thứ tư 8/3/23 Bình yên và Sức khoẻ. Nhân dịp này, cũng xin tri ân tất cả những người mẹ, chị, em trong ngày "Phụ nữ Quốc tế".

https://www.youtube.com/watch?v=XjXaGJuErgc

tuấn