“No B.S News” Thứ sáu 10/3/23

TGIF, Thứ sáu 9/3/23, cuối tuần rồi! Thân chúc ACE mọi điều an lành và hạnh phúc sau một tuần lễ làm việc mệt mỏi.

https://www.youtube.com/watch?v=Zg6RdvMH3PM

Nhân dịp này, cũng xin giới thiệu cùng ACE một chương trình đặc biệt do nữ Luật sư Bích Hà, giới thiệu về các danh tướng Việt Nam Cộng Hòa theo đường link dưới đây:

https://youtube.com/playlist?list=PLIHWM80LslgQWWESGEYB1fASlC6KWUSi1

Lịch sử cần trung thật và bảo tồn.

tuấn