Tháng 3/1975, rút quân đường biển ở Chu Lai cũng đớn đau, khôn nguôi | NAMDUONGTV” on YouTube

https://youtu.be/7Gk7Jo0TGS8

Kính mời quý cô chú bác anh chị em xem những hình ảnh và nghe kể lại lịch sử VNCH do Nam Dương TV thực hiện trích trong tác phẩm do chị Điệp Mỹ Linh viết lại.

Kinh chúc sức khỏe và vạn sự an lành như ý.

Nay kính,

Minh Ánh