“No B.S News” Thứ sáu 10/03/23

Thành thật xin lỗi anh chị em, trong video hôm nay, tuấn nói lầm, "VC đổ lỗi cho cố Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu đã mang ra khỏi nước 16 TẤN vàng" và nói sai thành KÝ vàng. Mong được tha thứ.

https://www.youtube.com/watch?v=fZQgWVUdyT0

Chương trình hôm nay, cũng xin gửi đến ACE show riêng của Rachel, phỏng vấn Bác sĩ Phạm Hiếu Liêm.

https://www.youtube.com/live/0ZBQwTG-BIc?feature=share

Thân chúc bình an ngày Thứ sáu TGIF tại Hoa Kỳ, và Thứ bẩy tại Việt Nam cũng như nhiều quốc gia khác.

tuấn