Treason of the Science Journals – Tablet Magazine

Kính mời đọc một bài viết giá trị với các bằng chứng rõ ràng về việc BS Fauci che đậy lỗi lầm của chính ông và tổ chức Ecohealth Alliance khi Covid-19 đại dịch bắt đầu lây lan từ Vũ Hán TC từ năm 2020 cho đến nay. Bài viết vạch trần các thối nát của cái gọi là các ký giả khoa học khi họ toa rập và bị mua chuộc để đồng lõa với BS Fauci. Với các thiệt hại về nhân mạng và tài sãn ở Mỹ và khắp nơi trên thế giới do đại dịch Covid-19, công lý đòi hỏi BS Fauci phải trả lời trước pháp luật ít nhất là về tội khai man trước Quốc Hội nhưng ngoài ra còn là trọng tội với nhân loại. Mời đọc để tường:

Treason of the Science Journals – Tablet Magazine
https://www.tabletmag.com/sections/news/articles/treason-science-journals

BS Phạm Hiếu Liêm