Hai bài viết liên quan đến hai Phụ nữ: Tiến Sĩ Naomi Wolf & Bà Phan Thị Minh Yến, quả phụ của cố Chuẩn Tướng Lê Nguyên Vỹ.

Xin kính chuyển và giới thiệu đến Quý Vị, Quý NT và CH…

Hai bài viết liên quan đến hai Phụ nữ..

1.- Tiến Sĩ Naomi Wolf , một nữ trí thức có khuynh hướng dân chủ, từng là tay chân của những tên ma đầu dân chủ thổ tả Clinton, Obama… Nay đã “hồi chánh” tìm về với chính nghĩa..và dân tộc..

Dưới đây là bài viết dài có dẫn chứng, bà tạ tội với những ngưới Bảo Thủ và những người “đặt nước Mỹ lên hàng đầu”…

2.- Bài viết giới thiệu, vinh danh một người phụ nữ, là một người vợ trung trinh thủ tiết thờ chồng, dâu thảo,
và một người Mẹ hết lòng vì con ..xứng đáng là một con dân của Việt Nam Cộng Hòa:
Bà Phan Thị Minh Yến, quả phụ của cố Chuẩn Tướng Lê Nguyên Vỹ…

Xin kính mời Quý Vị theo dõi hai bài viết để tường…

Trân trọng..

BMH ///

Washington, D.C

Kính gửi những người bảo thủ, tôi xin lỗi.

“Đội” của tôi đã bị chinh phục bởi sự Tuyên truyền bao quát mạnh mẽ..
Không có cách nào để tránh thời điểm này. Thư chính thức xin lỗi. Từ cá nhân tôi.
Gửi đến những người Bảo thủ và những người “đặt nước Mỹ lên hàng đầu” ở khắp mọi nơi.
Nhưng việc xóa bỏ lịch sử cá nhân và lịch sử công khai là sai lầm.
Tôi nợ bạn một lời xin lỗi chân thành..

**********************************************