U.S. Rep Westerman leads GOP on key part of upcoming energy plan

Đảng CH chỉ mới nắm quyền ở Hạ Viện trong hai tháng qua mà đã làm việc tích cực cho dân chúng Mỹ. Những công dân phải đương đầu với lạm phát trong hơn hai năm qua gây ra bởi các sắc lệnh sai trái về năng lượng của TT Biden khiến giá xăng tăng vọt và gần đây nhất phải dè xẻn hy sinh để có thể trả tiền khí đốt, xin quý vị đọc mẩu tin này để thấy các dân biểu CH tại hạ viện xứng đáng để đại diện quý vị. Mời đọc:
Subject: U.S. Rep Westerman leads GOP on key part of upcoming energy plan
https://www.arkansasonline.com/news/2023/mar/13/us-rep-westerman-leads-gop-on-key-part-of/

PHL