“No B.S News” Thứ ba 14/3/23

Thân chào ACE ngày Thứ ba 14/3/23

https://www.youtube.com/watch?v=Ptj85TXHkIE

Chúc bình an và sức khoẻ đến tất cả quý ACE.
tuấn