Bài hát ‘Justice for All’ của cựu TT Trump và Dàn hợp xướng Nhà tù J6 đạt vị trí số 1 trên iTunes

BMH ///

Washington, D.C

Xin kính chuyển đến Quý Vị, Quý Niên trưởng và Chiến hữu…

Rất hay.. Xin mời Quý Vị cùng thưởng thức.

Bài hát ‘Justice for All’ của cựu TTTrump và Dàn hợp xướng Nhà tù J6 đạt vị trí số 1 trên iTunes

Trân trọng..

BMH ///

Washington, D.C