Bỏ cờ máu trên banner của World Minorities Alliance..

Một Việc Làm Nhỏ Nhưng Có Ý Nghĩa Lớn

Kính thưa Quý Vị, Quý NT và CH…

Trưa hôm nay, 16/3/2023, Cô Quỳnh Trâm, chủ nhà in C & T Printing ở Silver Spring, Maryland,

gọi điện thoại báo cho tôi, World Minorities Alliance, đưa một mẫu banner nhờ Cô in trên khổ 8′ X 12″,

với quốc kỳ của nhiều quốc gia, trong đó có cờ máu của vẹm ở hàng dưới cùng.

Tôi đề nghị với Cô ôn hòa giải thích trực tiếp với khách, sự khác biệt giữa cờ máu và Quốc Kỳ của Việt Nam Cộng Hòa.

Sự việc đã được giải quyết ổn thỏa (như Cô Quỳnh Trâm đã thông báo dưới đây),

vì người trách nhiệm làm banner của World Minorities Alliance đã nhận ra được sự khác biệt, và xin lỗi.

Chúng tôi rất vui mừng thông báo đến Quý Vị được tường,

và chân thành cảm tạ sự nhiệt tình, trách nhiệm, và tấm lòng thương mến trước sau như một,

của Cô Quỳnh Trâm, một phụ nữ trẻ, con dân Việt Nam Cộng Hòa, đối với lá cờ tổ Quốc thân yêu..

Trân trọng.

BMH ///

Washington, D.C

Banner Với Quốc Kỳ Việt Nam Cộng Hòa

Banner với cờ máu