“No B.S News” Thứ năm 16/3/23

Xin mời ACE thân quý xem bản tin ngày Thứ năm 16/3/23.

https://www.youtube.com/watch?v=kwP7GjtyCPU

Vạn sự bình an và sức khoẻ,
tuấn